Salafiyyah är grunden

Fråga: Vad är Salafiyyah? Är det en sekt? Vad är domen för att tillskrivas den?

Svar: Salafiyyah är grunden. Det är Salafs metodik bland Muhâdjirûn och Ansâr och dem som följer dem korrekt. Det är grunden. Den som avviker från den och lämnar den är vilsen:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vem då?” Han sade: ”Den som följer det jag och mina följeslagare följer i dag.”

Detta är Salafiyyah; det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och imamerna efter dem följde. Detta är Salafiyyah. Det är inte som de säger en sekt i mängden. Det är grunden som andra sekter har avvikit från.