Salafiyyah är ett ljus från Allâh

Vissa säger:

”Vad är Salaf? Salaf är grupp i mängden. En sekt i mängden. En samling i mängden. Den särskiljer sig inte.”

Så säger vissa. De anser att Salaf är en sekt och grupp i mängden som saknar unikum. De vill att vi skall lämna Salafs metodik.

Andra säger att vi inte är ålagda att ha Salafs förståelse och kunskap och att vi får gå vår egen väg och frambringa nya domar och förståelse och att Salafs förståelse är gammal. De anser att den var lämplig på Salafs tid till skillnad ifrån i dag. De lockar från Salafs förståelse. De kallar till en ny förståelse. Detta nämns mycket nu i tidningar och tidskrifter och av författare och vilsna människor. De vill att vi skall lämna Salafs metodik. Om vi inte kan Salafs metodik och om vi lämnar den och låter bli att studera den gagnar det inte att vi associerar oss med den utan kunskap och insikt om deras lära. Det är detta de vill. De vill att vi lämnar Salafs metodik, förståelse och kunskap och uppfinner en ny förståelse som enligt dem är lämplig i dag. Det är dock en lögn. Islamisk Sharî´ah är lämplig oavsett tid och plats fram till Domedagen. Salafs metodik är lämplig oavsett tid och plats. Den är ett ljus från Allâh (´azza wa djall). Låt inte dessa försakande och vilsna människors ord få dig att lämna den. Låt dem inte få dig att lämna den.