Salafiyyah är den Stödda gruppen till skillnad från al-Ikhwân och Hizb-ut-Tahrîr

publicerad
26.09.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (609)

Jag är övertygad om att det är omöjligt att utropa ett muslimskt rike som följande grupper ropar efter – Salafiyyah, den Stödda gruppen, och al-Ikhwân al-Muslimûn och Hizb-ut-Tahrîr som inte är stödda då de inte stämmer in på de egenskaper som nämns i Sunnah – om de inte samarbetar om att enas om Qur’ânen och Sunnah utmed de rättfärdiga Salafs förståelse.