Salafiyyah är Allâhs grupp

Vad beträffar att han kallar Salafiyyûn för ”Talafiyyûn”1, förstörare, så håller jag med honom om det också. Jag säger att Salafiyyûn är Talafiyyûn, förstörare, men det är innovationerna som de förstör och utrotar samtidigt som de ger liv i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Salafiyyûn är ett förträffligt sällskap och ett förträffligt folk! Men med Salafiyyûn menar jag inte partianslutna människor. Med ordet ”Salafî” menar jag personen som följer det som har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan partianda. Jag fördömer all partianda, oavsett färg och namn. Det islamiska samfundet skall vara en enda grupp:

وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

”De som söker skydd hos Allâh och Hans sändebud och de troende, dessa Allâh trogna är det som [till sist] skall vinna seger.”2

Allâhs grupp är den som håller fast vid Allâhs (ta´âlâ) föreskrift invändigt och utvändigt och förkastar små och stora innovationer. Den låter ingens ord ha företräde framför Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Den ställer sig inte framför Allâh och höjer inte rösten över Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) röst. Den låter ingen skapelses ord gå före Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Detta är Allâhs grupp3, Hizbullâh, som är Salafî och Atharî. Vi är alla skyldiga att sluta oss till den och utrota alla andra klandervärda läror som endast är till islams nackdel. Med Allâhs grupp, Hizbullâh, menar jag endast den som har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära. Ingen annan är Allâhs grupp ehuru de skulle kalla sig för det.

25:56