Salafister är inga terrorister

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (31)

Fråga: Den senaste tiden har Salafiyyah och dess kallare utsätts för många angrepp och förtal. De har förknippats med terrorism och terroristiska grupper. Hur avvisas den anklagelsen?

Svar: Det är typiskt för hycklarna i alla tider. De anklagar islam för sådant som inte passar islam för att fördunkla religionen i människornas ögon. Det är inte alls främmande. Förr i världen brukade de anse att sändebuden medförde olyckor. De skyllde sina olyckor på sändebuden. Allt sådant hör till den förislamiska tiden och är otillåtet. Lärda och goda människor gagnar samhället. De förbättrar och säkrar samhället. Varför beskyller de inte syndarna för olyckor? Det är ju så det egentligen är. Att beskylla de goda för olyckor hör till den vidskepelse som samfunden beskyllde sändebuden för.