Salafî trimmar skägget

Fråga: Vi har en ung Salafî som alltid trimmar sitt skägg. Vi råder honom ständigt men han bryr sig inte. Skall vi bojkotta honom för hans synd?

Svar: Det är en prövning och en utspridd sjukdom. Det är mycket beklagligt. Det görs av många som associerar sig själva med Sunnah. Vissa som associerar sig med Sunnah till och med rakar sina skägg. Om det gagnar att bojkotta honom, så är det harmlöst att bojkotta honom. Detta gäller både honom som rakar sitt skägg och honom som trimmar det. Ty den som trimmar skägget liknar judarna och Râfidhah:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”

Om han rakar det, liknar han judarna och nasaréerna. Och om han trimmar det, liknar han Râfidhah och judarna:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”

Han skall höja sig över att likna dessa två grupper som är fiender till Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Hans skrift.