Salafî studerar vid ett Ash´arî-universitet

publicerad
13.07.2012

Talare: ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî

Källa: https://www.olamayemen.net/Default_ar.aspx?ID=3464

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Vad är domen för att en Salafî-ungdom studerar vid ett universitet som lär ut Ashâ´irahs troslära med tanke på att han läser de lärdas avvisningar, som Shaykh Ibn ´Uthaymîns och andras, av Ashâ´irah?

Svar: Om du kan byta till ett universitet som lär ut Salafs troslära, är det bättre för dig. Du kommer att ha skolkamrater och lärare som är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Om du inte kan byta samtidigt som du känner till den korrekta trosläran och inte påverkas av dem, är det – om Allâh vill – ingen fara om det inte finns blandning mellan män och kvinnor där.