Salafî i ´Aqîdah och Ikhwânî i Manhadj

Fråga: Hur korrekt är det att säga att en person har Salafs troslära och al-Ikhwâns metodik? Tillhör inte metodiken trosläran? Fanns denna uppdelning på Salafs tid?

Svar: De skiljs inte åt. Det är omöjligt att vara en Salafî-Ikhwânî. Däremot kan han vara Salafî inom vissa aspekter och Ikhwânî inom andra och vice versa. Det är dock omöjligt att vara en Salafî som följer sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och det andra.

al-Ikhwân al-Muslimûn kallar. Vad kallar de till? Kallar de till Salafs kall om vi nu skulle säga att det finns någon som är Ikhwânî-Salafî? Nej. Alltså är han inte Salafî. Han kan dock vara det inom vissa aspekter.

al-´Ubaylân: Jag ringde dig och ställde dig denna fråga. Du sade att jag inte skulle bry mig om dem som kombinerar mellan Salafs metodik och al-Ikhwâns metodik och att de varken har blivit Salafiyyûn eller Ikhwâniyyûn.

al-Albânî: Det stämmer.