Salafî betyder inte att man är felfri

publicerad
13.07.2012

Talare: ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî

Källa: https://www.olamayemen.net/Default_ar.aspx?ID=3436

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Kan man säga att en person är Salafî om han har en sund metodik och älskar Salafiyyûn samtidigt som han syndar mycket?

Svar: Poängen ligger i trosläran och metodiken. Salafî betyder inte att man är felfri och skyddad från synder. Om han har en rätt troslära och en rätt metodik, är han en Salafî och Sunnî. Vi råder honom dock att hålla fast vid religionen och hålla sig borta från synderna.