Salaf visste vad Allâhs egenskaper betydde

Fråga: Stämmer det att Salaf inte visste vad verserna om Allâhs egenskaper betydde och att de tolkade dem?

Svar: De visste inte hur beskaffenheten var. De visste vad betydelserna var och förklarade dem. Betydelsen är alltså känd tvärtemot beskaffenheten. Det sades till Imâm Mâlik bin Anas (rahimahullâh): ”Abû ´Abdillâh!

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han Sig?” Han svarade: ”Resningen är inte okänd. Dess beskaffenhet är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om den.” Därefter befallde han att mannen kastas ut, vilket han också blev.

120:5