Salaf varnade mest för Ahl-ul-Bid´a, så gör även vi!

Kronan på verket i det här talet är Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord. Många människor kommer tvivelsutan att bli arga och kritisera oss för att vi talar om innovatörerna och skonar syndarna liksom alkoholisterna och andra.

För det första har vi inte alls skonat dem och lov och pris tillkommer Allâh. Våra predikningar bevisar att vi fördömer dem.

För det andra skall vi lägga störst vikt vid att bekämpa Ahl-ul-Bid´a och utrota dem så att Allâh (´azza wa djall) släcker deras ljus. Vi ber Allâh (´azza wa djall) om hjälp och framgång.

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Till följd därav fördömde Salaf och imamerna dem1 mycket hårt och varnade för innovatörerna från alla världens hörn. De varnade mycket häftigt för deras prövningar och lade en större vikt vid dem än vad de lade vid oförskämdheter, orättvisor och förtryck. Ty innovationens skada och rivning av religionen och invändning mot den är värre.”2

1Det vill säga innovationerna.

2Madâridj-us-Sâlikîn (1/372).