Salaf varnade barn för Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Vad anser ni om åsikten som säger att unga studenter förvirras av varningar för Hizbiyyûn?

Svar: Han har fel och följer sin drift. Han föraktar att de varnas. Salaf brukade varna yngre studenter för allt som förstör deras dogm. Muslim återberättade att ´Âsim sade:

Vi hade fortfarande inte blivit könsmogna när vi brukade gå till Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî som sade: ”Sitta inte med sagoberättare frånsett Abûl-Ahwas. Jag varnar er också för Shaqîq.” Shaqîq hade Khawâridjs tänk.”1

Detta bevisar att Salaf varnade unga studenter för att lyssna till allt som har negativ inverkan på deras religion och moral, antingen på grund av lögn eller också på grund av innovationer.

Dessa människor handlar inte på eget initiativ, det finns folk som styr dem. Dessa människor övertygas inte av något bevis som avslås av deras herrar. Imâm Ibn Khuzaymah (rahimahullâh) sade när han klargjorde skälet till sin bok ”Kitâb-ut-Tawhîd”:

Jag hörde några unga studenter tala på ett sätt som fick mig att förmoda att de sitter med vilsna liksom Djahmiyyah, Mu´attilah, Qadariyyah och Mu´tazilah. Det fick mig att frukta att de lämnar sanningen och riktigheten för lögnen och villfarelsen.”

Titta hur denne ädle imam skrev denna väldiga bok som anses vara en av de viktigaste böckerna som avvisar vilsna och villfarna som Djahmiyyah, Mu´attilah, Qadariyyah och Mu´tazilah utav välvilja mot unga studenter. Han sade inte att sådant förvirrar dem.

Käre ungdom! Se till att hålla fasta vid dina förfäders metodik och akta dig för att föras bakom ljuset av svindlare och lurendrejare.

1Muslim.