Salaf varken bekräftade eller förnekade Allâhs kropp

Publicerad: 2012-06-13
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (2/105)

 

Vad gäller dem som inte tillskriver Allâh en kropp, som imamerna från Ahl-ul-Hadîth, Qur’ân-tolkning, Tasawwuf och Fiqh, som de fyra imamerna och deras anhängare och muslimernas kända Shuyûkh, och dessförinnan följeslagarna och de som följde dem korrekt, var det ingen av som sade att Allâh har en kropp. Å andra sidan fanns det ingen bland Salaf och imamerna som sade att Han inte hade en kropp. De som har tillskrivit någon av dem det har endast sagt det utmed en förståelse som han ansåg fordrades av en kropps innebörd.