Salaf undvek orättvisa makthavare

Även om det är tillåtet att blanda sig med de orättvisa utmed de exemplen som vi har angett är det fortfarande en risk falla för deras drifter, hjälpa dem med deras prövningar och se upp till det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har fördömt. Det är svårt att bevara sin själ ren medan man blandas med dem. Det är endast lätt för den som Allâh gör det lätt och låter nästa liv komma före detta. Det är möjligt att en person blandas med dem för att Sharî´ah har tillåtit det förutsatt att ens religion är trygg. Det är dock mycket ovanligt om ens möjligt. Just för att det är så sällsynt brukade Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) varna för kontakter med tyranner och kungar. Det har rapporterats att de lärde sig undvika makthavarnas portar på samma sätt som de lärde sig kapitel ur Qur’ânen. Imamernas varningar för kontakt med makthavarna är oerhört många.