Salaf tolkade inte

Ibn Khuzaymahs bok ”at-Tawhîd” är en stor volym. Däri tolkade han hadîthen om skepnaden1. Han får ursäktas för att ha tolkat vissa egenskaper. Salaf tolkade däremot inte. De trodde, tolkade inte och anförtrodde Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunskapen om det. Om vi hade strukit och gjort Tabdî´ på alla som förfelade till följd av egna omdömen (trots att de hade korrekt tro och eftersträvade sanningen), så hade endast ett fåtal imamer klarat sig. Må Allâh benåda dem allesammans.