Salaf öppnade inga exorcismkliniker

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Muntaqâ (2/148)

Fråga: Vad anser ni om exorcismkliniker?

Svar: De är otillåtna. De banar vägen för prövningar och tricks. Det tillhörde inte Salafs praxis att öppna lokaler för att exorcisera. Utvidgning av fenomenet medför ondska och prövningar och orsakar att inkompetenta människor ger sig in i det. Folk drivs av girighet och vill att människor kommer till dem om så med hjälp av förbjudna tillvägagångssätt. Det ska inte sägas att exorcisten är en rättfärdig person, ty människan sätts på prövningar. Även om han är rättfärdig är handlingen otillåten.