Salaf om uppförandet

Publicerad: 2012-01-19
Författare: Imâm Badr-ud-Dîn Muhammad bin Ibrâhîm bin Djamâ´ah al-Hamawî (d. 733)
Källa: Tadhkirat-us-Sâmi´ wal-Mutakallim fî Adab-il-´Âlim wal-Muta´allim, sid. 14-15

 

Ibn Sîrîn sade:

”De brukade lära sig uppförandet på samma sätt som de lärde sig kunskapen.”

al-Hasan al-Basrî sade:

”Man brukade lära sig uppförandet i två år och därefter återigen i två år.”

Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den största vågskålen. Allt skall vägas utmed hans karaktär, sätt och uppförande. Det som stämmer överens med dem är sanning och det som avviker från dem är falskhet.”

Habîb bin ash-Shahîd sade till sin son:

”Käre son! Umgås med Fuqahâ’ och de lärda. Lär dig av dem och ta åt dig av deras uppföranden. Jag vill hellre det än att du lär dig en massa hadîther.”

Vissa sade till sin son:

”Käre son! Jag vill hellre att du lär dig ett avsnitt om uppförandet än 70 avsnitt om kunskapen.”

Makhlad bin al-Husayn sade till Ibn-ul-Mubârak:

”Vi är i större behov av många fina uppföranden än av många hadîther.”

Det sades till ash-Shâfi´î ”Hur hungrar du efter uppförandet?” Han svarade: ”Jag hör en bokstav från det som jag inte har hört förr. Då händer det att mina kroppsdelar önskar att de hörde så att de också kunde njuta av det.” Då sades det ”Hur söker du efter det då?” Han svarade: ”På samma sätt som enbarnsmamman letar efter sitt försvunna barn.”