Salaf om innovationer och innovatörer

95 – al-Hasan al-Basrî sade:

”En innovatör utökar inte sin dyrkan utan att han också utökar sitt avstånd från Allâh.”

96 – Ibn ´Awn sade:

”Personen som månar om dyrkan tillsammans med lusten får sin mån sammanbunden med straffet i nästa liv.”

97 – al-Awzâ´î sade:

”Satan sade till sina förtrogna: ”Hur kommer ni till människorna?” De sade: ”Från alla håll.” Han sade: ”Kommer ni till dem via bönen om förlåtelsen?” De sade: ”Det är något vi inte klarar av. De bekräftar Tawhîd.” Då sade han: ”Jag skall komma till dem från ett håll som de inte kommer att be om förlåtelse för.” Följaktligen spred han lustar och innovationer bland dem.”

98 – Sa´îd bin ´Anbasah sade:

”Ingen man innoverar en innovation utan att hans bröst fylls av hat mot muslimerna och han förlorar tillförliten.”

99 – al-Awzâ´î sade:

”Ingen man innoverar en innovation utan att han mister sin fromhet.”

100 – al-Hasan sade:

”Ingen man innoverar en innovation utan att tron avsvär sig honom.”

101 – Ibn ´Awn sade:

”Ingen man innoverar en innovation utan att Allâh tar hans blyghet och ger honom respektlöshet.”

102 – ´Uthmân bin Hâdhir al-Azdî sade:

”Jag kom in till Ibn ´Abbâs och sade till honom: ”Råd mig.” Han sade: ”Håll dig till den raka väg. Följ och innovera inte.”

103 – Ibn Mas´ûd sade:

”Följ och innovera inte. Det ni har är tillräckligt. Varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

104 – Talhah bin Musarrif sade:

”Berätta inte allt vad du har hört förutom om det ni berättar är Sunnah.”

105 – Abû Idrîs al-Khawlânî sade:

”Hellre ser jag en eldsvåda i moskén än en innovation som inte likvideras.”

106 – ´Atâ’ sade:

”Allâh vägleder knappast innovatören till ånger.”