Salaf och kvinnlig omskärelse

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah (722)

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om du skall omskära, skall du ta bort lite och inte allting.”

Rapporterad av ad-Dawlâbî (2/122) och al-Khatîb i ”at-Târîkh” (5/327) via Muhammad bin Salâm al-Djamhî, Qudâmah bin Madh´ûns betjänt, som sade: Zâ’idah bin Abîr-Ruqqâd Abû Mu´âdh, från Thâbit, från Anas bin Mâlik som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Umm ´Atiyyah…

Som slutsats är hadîthen autentisk via andra och vittnande vägar – och Allâh vet bättre.

Håll fast vid din kunskap att kvinnlig omskärelse var känd bland Salaf till skillnad från vad vissa okunniga människor säger. Nedan kommer några rapporteringar:

1 – al-Hasan sade:

”´Uthmân bin Abîl-´Âs blev bjuden på middag. Han blev frågad: ”Vet du vad middagen handlar om? En flicka har omskurits.” Han sade: ”Vi brukade inte göra det på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid” och vägrade äta.”

Berättarkedjan är god (Hasan).

2 – Umm-ul-Muhâdjir sade:

”Jag och andra flickor från Rom hade blivit tillfångatagna. ´Uthmân presenterade Islâm för oss och jag och en till var de enda som blev Muslimer. Han sade: ”Omskär och rena dem.” Därefter blev jag ´Uthmâns betjänt.”

Rapporterad av al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (1245) och (1249).

3 – Umm ´Alqamah sade:

”´Â’ishahs brorsdöttrar hade omskurits. Det sades till ´Â’ishah: ”Skall vi inte kalla på någon som kan uppmuntra dem?” Hon sade: ”Jo.” Det skickades ett bud efter ´Adiyy som kom till dem. När ´Â’ishah gick förbi deras hus, såg hon hur ´Adiyy stod och sjöng och gungade på huvudet. Hon sade då: ”Usch! Vilken djävul! Kör ut honom! Kör ut honom!”

Rapporterad av al-Bukhârî i ”al-Adab”.

Berättarkedjan har potential till att vara god. Dess berättare är pålitliga förutom Umm ´Alqamah som heter Mardjânah. Hon har förklarats vara pålitlig av al-´Idjlî och Ibn Hibbân samtidigt som två personer har rapporterat från henne.