Salaf och gåvor från makthavarna

´Allâmah Bakr Abû Zayd sade:

”Sufyân (rahimahullâh) sade: ”Jag hade begåvats med förståelse om Qur’ânen. Men när jag fick säcken förlorade jag den.”

Det vill säga en säck pengar från makthavaren. Då förlorade han förståelsen om Qur’ânen. Dessa människor förstod sig på sakfrågorna. Därför vägrade Salaf ta emot gåvor från makthavarna. De ansåg att de fick gåvor bara för att vara makthavarna till lags. Således tog de inte emot dem. Därtill brukade de dåvarande makthavarnas egendomar vara anskaffade på förbjudna vis. Salaf höll sig även borta från deras gåvor på grund av det.

Det är välkänt att den lärde inte får ta emot gåvor från makthavaren om syftet är att han skall utnyttja honom till sina motiv. Men om makthavarens pengar är rena och inte till för att den lärde skall sälja sin religion, så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till ´Umar (radhiya Allâhu ´anh):

”Ta av pengarna som du får utan att ha bett om dem och inte annars.”1

Sufyâns syfte var varning för handlingen och beklagande över det som hade drabbat honom.

1al-Bukhârî (7163), Muslim (2406) och Ahmad (100).