Salaf och avsikten

Publicerad: 2012-11-28
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 676)
Källa: Bustân-ul-´Ârifîn, sid. 56-63

 

När Abû Maysarah ´Umar al-Kûfî al-Hamdânî hade tagit sin lön, brukade han skänka välgörenhet från den. När han kom hem och räknade den fann de att det fanns lika mycket som när han först fick den. Han sade till sin brorson: ”Gör ni inte samma sak?” Han svarade: ”Vi hade gjort det om vi hade vetat att pengarna inte blev mindre.” Då sade han: ”Jag sätter inte det som villkor på min Herre (´azza wa djall).”

Vår Imâm Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î sade:

”De båda livens godhet ligget i fem saker; att man är belåten, avvärjer ondska från andra, skaffar ett lovligt levebröd, fruktar Allâh och förlitar sig på Allâh i alla fall.”

Hammâd bin Salamah sade:

”Den som studerar Hadîth för någon annan än Allâh kommer det att gå dåligt för.”

Abû Sulaymân ad-Dârânî sade:

”Behandla Allâh med era hjärtan.”

Det betyder att ni skall rena och filtrera era hjärtan och inte dölja någon öppen handling.

Vår Imâm ash-Shâfi´î sade:

”Den som vill att Allâh (ta´âlâ) skall låta det gå bra för honom skall tänka bra om människorna.”

Yahyâ bin Mu´âdh ar-Râzî sade:

”Hur många ber inte om förlåtelse och är hatade och hur många tiger inte och är förbarmade? Denne ber Allâh om förlåtelse medan hans hjärta syndar och denne tiger medan hans hjärta påminner sig om Allâh.”

Ahmad bin ´Atâ’ ar-Rûdhbârî sade:

”Den som reser för att söka kunskap för att handla utmed den kommer att gagnas av lite kunskap.”

Det vill säga nyttig och fordrad kunskap. Vår Imâm ash-Shâfi´î sade:

”Kunskap är inte det som memoreras utan det som gagnar.”

Qâsim al-Djû´î sade:

”Religionen är gudsfruktan. Den bästa dyrkan är mödan under natten och den bästa vägen till paradiset är ett sunt bröst.”

ash-Shâfi´î sade till Yûnus bin ´Abdillâh:

”Abû Mûsâ! Om du hade lagt ned all möda för att behaga alla människor hade du inte lyckats med det. När det ändå ligger till på det viset skall du se till att din handling och din avsikt är uppriktigt ägnade Allâh.”