Salaf lekte inga lekar

Vi vill att de som memorerar Qur’ânen förstår och begriper den på Salafs sätt. Den skall inte förstås enligt Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl eller vilsna sekter. Lita aldrig på dessa sekter. Förlita er inte på dem när det kommer till er religion. Håll er till Salafs böcker. Håll er till böcker om troslärorna och Sunan som al-Bukhârîs och Muslims autentiska böcker, de fyras Sunan-böcker, Ahmads ”al-Musnad” och de andra böckerna som kallas för Masânîd och Ma´âdjim. Jag råder er att hålla fast vid dessa böcker och inte vid Anâshîd, skådespel och tomt snack som har fått ungdomarna att bli loja. Dessa människor har ingen kunskap.

Det är obligatoriskt att varna ungdomarna för deras falskhet. De har uppfostrat ungdomarna utmed lekar och kärlek till lekar. Sådant gjorde inte följeslagarna, efterföljarna eller resten av samfundet fram till i dag.

I dag har lekarna blivit till en hobby. Människan är försumlig. Hon vill söka kunskap medan dessa vilseleder henne till lekar, Anâshîd, skådespel, musik och annat. Dessa människor har bara gjort samfundets tillstånd värre. De hävdar att de räddar ungdomen från villfarelse. De har faktiskt bara gjort tillståndet än värre.

I vilket fall som helst ligger lösningen enbart i Qur’ânen, Sunnah och Salafs liv. Hur uppfostrade de varandra? Hur förhöll de sig till Qur’ânen? Hur förvaltade de sina tider? Salaf uppskattade tiden mer än guld. I dag kastar de bort tiden på spel och tomt snack.

Bröder! Var på er vakt och se till att memorera Qur’ânen. Lägg ned er tid på att memorera den och därefter Sunnah. Memorera det ni förmår av de böcker som jag nämnde. Studera hos de lärda. Följ detta schema och denna goda och fina metodik. Efter det blir ni samfundets män. Det är ni som skall leda samfundet till godheten via kunskap, bevis, belägg och korrekt uppfostran.