Salaf, kvinnor och familjer 5.1

1 – Tâwûs sade:

”Ungdomens andakt blir inte fullbordad förrän han gifter sig.”1

2 – Ibrâhîm bin Maysarah sade:

”Tâwûs sade till mig: ”Gift dig. Annars säger jag till dig det som ´Umar bin al-Khattâb sade till Abûz-Zawâ’id: ”Det enda som hindrar dig från att gifta dig är oförmåga eller synder.” 2

3 – Ibn Buraydah sade:

”En man skall se till att inte lämna tre saker: Gång; när han behöver gå klarar han av det. Mat; annars krymper hans inälvor. Samlag; brunnen som inte används torkar ut.”3

Dessa tre handlingar skall göras med måtta och framför allt samlag. När han blir gammal är det bättre att sluta ha samlag.

4 – al-Qâsim bin Muhammad sade:

”´Â’ishah var ensam om att ge utslag på Abû Bakrs och ´Umars kalifat till dess att hon dog. Jag höll mig till henne trots att jag kunde prata om värdelösa saker och ting.”4

5 – Maymûn bin Mihrân sade:

”Se till att inte prövas med tre saker: Gå inte in till en makthavare ehuru du intalar dig själv att befalla honom att lyda Allâh. Lyssna inte till någon innovation; du vet inte vad av den som fastnar i ditt hjärta. Gå inte in till en kvinna ehuru du intalar dig själv att lära henne Allâhs skrift.”5

6 – Maymûn bin Mihrân sade:

”Jag ansvarar hellre över ett kassavalv än över en kvinna.”6

7 – Abûl-Malîh sade:

”En man kom till Maymûn bin Mihrân och bad om hans dotters hand. Maymûn sade: ”Hon är inte bra för dig.” Mannen sade: ”Varför inte?” Han sade: ”Hon tycker om smycken och skönheter.” Mannen sade: ”Jag har allt av det som hon önskar.” Då sade Maymûn: ”Nu tycker jag att du inte är bra för henne.”7

8 – ´Atâ’ sade:

”Om jag hade ansvarat över ett kassavalv skulle jag varit pålitlig. Jag vågar dock inte ansvara över en ful slavinna.”

Han (rahimahullâh) har talat sanning. Hadîthen säger:

”En man får inte vara ensam med en kvinna, ty Satan är den tredje.”89

9 – Sâlim och Nâfi´ har skilts åt kring tre hadîther som de har återberättat från Ibn ´Umar. Sâlim var bättre än Nâfi´. Dock är dessa tre hadîther från Nâfi´ mer korrekta. Vi har fått reda på att de en gång gick igenom hadîthen om analsex som Nâfi´ är ensam om att rapportera från sin ägare (Ibn ´Umar). Maymûn bin Mihrân sade:

”Detta sade Nâfi´ efter att han hade blivit gammal och förlorat förståndet.”

De berättade för Sâlim att Nâfi´ hade sagt så varpå han sade:

”Slaven har ljugit, eller förfelat. Det Ibn ´Umar sade var att mannen får ha samlag med henne framifrån och bakifrån i vaginan.”

Det finns däremot en annan rapportering från honom som säger att analsex är förbjudet. Om det som rapporteras från honom är autentiskt så är det oklart. I så fall menade han att det är tillåtet med samlag bakifrån i vaginan. Jag har skrivit en bok om det ämnet. Ingen lärd läser den utan att han övertygas om att analsex är förbjudet.

Maymûn bin Mihrâns ord ”Detta sade Nâfi´ efter att han hade blivit gammal och förlorat förståndet.” är avvikande. Samfundet är enat om att han utgjorde ett argument i alla fall.10

10 – Thâbit al-Bunânî sade:

”´Awn hade en slavinna som hette Bushrah och läste melodiskt. En dag sade han till henne: ”Läs för mina bröder.” Hon började läsa med en smärtsam och sorglig röst. Jag såg hur de kastade sina turbaner och började gråta. En dag sade han till henne: ”Bushrah! Jag har fått 1000 guldmynt för din vackra röst. Gå din väg. Du är fri för Allâhs sak.”11

15/47.

25/48.

35/52.

45/55.

55/77.

65/77.

75/75.

8Ahmad (1/81) och at-Tirmidhî (2166).

95/87-88.

105/100-101.

115/105.