Salaf, kvinnor och familjer 4.4

31 – Det rapporteras att Iyâs bin Mu´âwiyah sade om Hafsah bint Sîrîn:

Jag har inte träffat någon som jag tycker är bättre än hon.”

När al-Hasan och Ibn Sîrîn kom på tal sade han:

Jag personligen tycker inte att någon var bättre än hon.”1

32 – Ayyûb bin Suwayd berättade från Yûnus, från Ibn Shihâb, från al-Qâsim bin Muhammad som berättade att han sade till honom:

Pojke! Jag ser att du ivrar efter kunskap. Skall jag inte berätta för dig om dess behållare?” Jag svarade: ”Jo.” Han sade: ”Håll dig till ´Amrah. Hon levde med ´Â’ishah.” Jag gick till henne och såg att hon var ett hav som inte torkade ut.”2

33 – Shu´bah rapporterade från Abû Ma´shar som berättade att Ibrâhîm an-Nakha´î berättade att han gick in till ´Â’ishah och såg att hon var iklädd en vacker klänning. Ayyûb sade: ”Hur gick han in till henne?” Han svarade:

”Han var en liten pojke när han vallfärdade med sin farbror och morbror. Det fanns kärlek och brödraskap mellan dem och det var kärlek och brödraskap mellan dem och ´Â’ishah.”3

14/507.

24/508.

34/525.