Salaf, kvinnor och familjer 4.3

21 – Ismâ´îl bin Abî Khâlid sade:

”Abû Salamah kom till oss på Bishr bin Marwâns tid. Han hade gift bort sin dotter för två händer dadlar i brudgåva.”1

22 – Sa´îd bin Djubayr sade:

”Jag blev stungen av en skorpion varpå min moder svor vid Allâh att jag skulle be någon hela mig. Följaktligen gick jag till en helare och gav honom fel hand. Jag ville inte att hon skulle sona.”2

23 – adh-Dhahabî sade:

”´Â’ishah bint Talhah gifte sig med sin kusin ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin Abî Bakr. Därefter gifte hon sig med Iraks ledare Mus´ab som gav henne 100.000 guldmynt i brudgåva. Det sades att hon var den vackraste och klokaste kvinnan. Hennes hadîther nämns i de autentiska böckerna. Efter att Mus´ab bin az-Zubayr hade dödats gifte hon om sig med ´Umar bin ´Ubaydillâh at-Taymî som gav henne 100.000 silvermynt. Kring detta sade poeten:

Exakt 100.000 till en tjej i brudgåva

medan de ypperliga krigarna sover hungriga3

24 – ´Abdullâh bin ´Amr sade:

”Tubay´! Berätta för oss om de tre bästa sakerna.” Han sade: ”En sanningsenlig tunga, ett gudfruktigt hjärta och en rättfärdig kvinna.”4

25 – ´Urwah bin az-Zubayr rapporterade lite från sin fader på grund av sin ungdom. Han rapporterade även från sin moder Asmâ’ bint Abî Bakr as-Siddîq och sin moster och de troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhum) som han ständigt var med och tog sin kunskap av.5

26 – ´Urwah sade:

”´Â’ishah dog först tre år efter att jag hade lämnat henne.”6

27 – Vår Shaykh Abûl-Hadjdjâdj nämnde i sin bok ”Tahdhîb-ul-Kamâl” några av ´Urwahs lärare:

1 – Hans moder Asmâ’.

2 – Hans moster ´Â’ishah.

3 – Asmâ’ bint ´Umays.

4 – Umm Habîbah.

5 – Umm Salamah.

6 – Umm Hâni’.

7 – Umm Sharîk.

8 – Fâtimah bint Qays.

8 – Dhubâ´ah bint az-Zubayr.

9 – Busrah bint Safwân.

10 – Zaynab bint Abî Salamah.

11 – ´Amrah al-Ansâriyyah.7

28 – Ibn Djuraydj sade:

”Att få höra Mudjâhid och säga att jag har hört honom håller jag kärare än min familj och min egendom.”8

29 – Nâfi´ sade:

”Ibn ´Umar brukade pussa [sin son] Sâlim och säga: ”En gamling pussar en gamling.””9

30 – Ibn Abîz-Zinâd sade:

”Folket i al-Madînah tyckte inte om att få barn med slavinnor till dess att slavinnorna födde de ädla mästarna som ´Alî bin al-Husayn, al-Qâsim bin Muhammad och Sâlim bin ´Abdillâh. De var de bästa i al-Madînah sett till kunskap, gudsfruktan, dyrkan och fromhet. Därefter ville alla ha slavinnor.”10

14/290.

24/333.

34/369.

44/412.

54/421.

64/424.

74/434-435.

84/451.

94/460.

104/460.