Salaf, kvinnor och familjer 11.1

1 – al-Husayn bin Fahm sade:

Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga: ”Jag var i Egypten när jag såg en slavinna säljas. Jag hade aldrig sett någon så vacker. Må Allâh hylla.” Då sade jag: ”Abû Zakariyyâ? En person som du säger något sådant?” Han sade: ”Ja. Må Allâh hylla henne och alla andra vackra kvinnor.”1

2 – Sâlih bin Ahmad bin Hanbal sade:

Min fader sade till mig: ”Din moder brukade väva tyger och sälja ridåer för några silvermynt. Det var vår inkomst.”2

3 – Sâlih bin Ahmad bin Hanbal sade:

Det hände att vi köpte något och undanhöll det för honom så att han inte skulle skälla ut oss.”3

4 – al-Marrûdhî sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh nämna sin maka, be Allâh benåda henne och säga: ”Vi levde tillsammans i tjugo år och var aldrig någonsin oense om något.” Jag vet inte att Ahmad gifte sig med en tredje fru.”

5 – Ya´qûb bin Bukhtân sade:

”Abû ´Abdillâh befallde oss att köpa en slavinna till honom. På vägen hann han kapp mig och Fawrân och sade: ”Abû Yûsuf! Hon ska vara mullig.”

6 – al-Marrûdhî sade:

”En två dagar innan Ahmad dog sade han med svag röst: ”Kalla hit barnen.” Alla barn samlades och han började lukta på dem och smekte dem över håret. Hans ögon var tårfyllda. Jag placerade ett fat under honom och såg att hans urin var rent blod. Jag berättade det för läkaren som sade: ”Detta är en man vars inre har smulats sönder av sorg och förtvivlan.”4

7 – Ibn Abî Hâtim sade:

”al-Hasan bin ´Arafah blev 110 år. Han hade tio söner och alla fick sina namn efter de tio följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) som var lovade paradiset.”5

1Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (11/87)

2Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (11/324).

3Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (11/334).

4Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (11/336).

5Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (11/549).