Salaf, kvinnor och familjer 10.1

1 – Abû Thawr sade:

”ash-Shâfi´î var den mest toleranta människan. Han köpte en slavinna som kunde laga mat och baka sötsaker. Han själv satte villkoret att han inte skulle vara intim med henne. På den tiden led han av hemorrojder och kunde inte vara intim med kvinnor.”1

2 – ash-Shâfi´î sade:

”En släkt som inte låter sina kvinnor gifta sig med andra män, eller sina män med andra kvinnor, kommer att få dumma barn.”2

3 – Ahmad bin Salamah an-Naysâbûrî sade:

”Ishâq bin Râhûyah gifte sig med en änka bara för att hennes döde make hade lämnat efter sig ash-Shâfi´îs böcker. Han gifte sig med henne bara för böckernas skull.”3

4 – Ahmad bin ´Abdillâh al-´Idjlî sade:

”Abûl-Walîd at-Tayâlisî från Basrah är pålitlig och stabil i hadîth. Han återberättade från sjuttio kvinnor.”4

110/39.

210/43.

310/70.

410/344.