Salaf kallade till islam utan TV-program

Fråga: Det finns TV-program där programledaren reser till länder däri det finns avguderi och tar bilder på gravarna och människorna som cirkulerar kring dem och siarna runt gravarna för att förklara och varna. Deras syfte är att klargöra sanningen för människorna och kalla dem till Tawhîd. Vad anser ni om dessa TV-program?

Svar: Salaf gjorde inte så. Salaf varnade, citerade Qur’ân-verser och hadîther och förklarade Tawhîd och avguderiet för människorna. Det har inte rapporterats att de tog exempel och bilder. Det är en tillgjordhet som kanske till och med sprider dessa bilder. Om lekmännen och de okunniga får tag på dem får de kanske för sig att handlingen god.