Salaf hängde inga affischer i moskén

Fråga: Vad är domen för att hänga upp Adhkâr- och böneaffischer i moskén framför de bedjande för att påminna dem om dem?

Svar: Ingen från Salaf har gjort det. De hängde inte upp tavlor eller planscher. Det är några initiativtagande ungdomar – må Allâh vägleda dem – som ligger bakom dem. Det är obligatoriskt att inga affischer eller reklamer är upphängda i moskéerna så att de inte distraherar de bedjande. Den som vill lära människorna böner får undervisa dem.