Salaf förfelade? Då är du inte Salafî!

Antingen anser du att du har rätt och följeslagarna fel eller också, vilket är korrekt, att de har rätt och du fel. Det är antingen eller. Om du vidhåller din ställning, vilket jag hoppas att du inte gör, så är du minst sagt förvirrad. Du säger att du är Salafî, men du är inte Salafî. Teoretiskt är du Salafî men inte praktiskt. Precis som vår predikare idag är Salafî till skillnad från hans predikan som han höll i idag. Jag hoppas att du är Salafî, men i den här sakfrågan följer du inte Salafs metodik, ty du anser att följeslagarna förfelade.