Salaf förde inga skolastiska debatter

Imâm Muhammad bin Ibrâhîm bin al-Wazîr as-San´ânî (d. 840)

ar-Rawdh al-Bâsim fîdh-Dhabb ´an Sunnati Abîl-Qâsim, sid. 392-394

Trots att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde hamna i sakfrågor som fordrade skolastiska lösningar, anammade varken han eller hans följeslagare skolastik. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var kunnigast om Allâh. När någon motargumenterade falskt mot Allâhs budskap, adderade han inte mer än budskapet han förkunnat. Ett exempel på det är sammandrabbningen med Ibn-uz-Zab´arî. I samband med att Allâh uppenbarade:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ

“Ni och allt det ni tillbad i Allâhs ställe skall bli bränsle för helvetet; dit drivs ni nu till vattningsstället.”1

ville den försakade debattera och påstod att även ´Îsâ och änglarna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) dyrkas varför också de bör straffas. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vände sig bara bort från honom och sade inte ett ord förrän Allâh hade uppenbarat:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

”Men de som Vi har beslutat skall få det högsta goda skall föras långt bort från det.”2

Och när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde Abû Sufyân att konvertera till islam, sade den sistnämnde: ”Jag känner fortfarande motvilja mot det.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade inget utan ville bara halshugga honom varefter Abû Sufyân uttalade trosbekännelsen.

Och när al-Walîd bin al-Mughîrah bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämna profetskapet i utbyte mot pengar och ledarskap, var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) enda svar uppläsning av kapitlet as-Sadjdah.

Och när Nadjrâns nasaréer utmanade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i att båda parterna ber Allâh förbanna lögnaren i fall ´Îsâ inte är Allâhs son, bemötte han inte dem med skolastiska metoder; han själv uppmanade dem till den utmaningen.

Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) var likadana. Vet du inte vad som hände med Dja´far bin Abî Tâlib och utvandrarna till Abessinien när Negus fick höra att de kränkte ´Îsâ? Abessinierna dyrkade ´Îsâ och såg väldigt allvarligt på att han skulle vara enkom en av Allâhs slavar. Så när Negus frågade dem vad de tyckte om ´Îsâ (´alayhis-salâm) svarade de med upplästa verser ur Qur’ânen. De argumenterade med Qur’ânen för att bevisa sin sanna dogm. Dja´far läste upp inledningen ur kapitlet Maryam till dess att Negus och hans följe brast i gråt. Följaktligen konverterade Negus till islam.

Enligt skolastikernas principer är alla omnämnda argument ogiltiga. Ty enligt dem är det inkorrekt att argumentera med Qur’ânen och mirakulösa bevis så länge debatten inte förs med någon som redan tror på Skaparens existens, vetskap, förmåga, rättvisa, visdom och tillförlitlighet med hjälp av skolastiska bevis.

121:98

221:101