Salaf förbjöd skolastik

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 226

Redan på författarens tid fick skolastikernas böcker spridning. Följaktligen bekämpade Ahl-us-Sunnah dem å det hårdaste. Alla imamer var enade om att skolastik är förbjuden och villfarelse. ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

Jag anser att skolastiker skall pryglas med palmblad och sandaler. De skall föras bland människorna och det skall ropas ut: ”Så här avlönas den som lämnar Qur’ânen och Sunnah för skolastik.”1

Alla förbjöd läsning av skolastiska böcker. Ty skolastik, som egentligen är grekisk filosofi, fick folk att förneka Allâhs egenskaper och hamna i ändlösa villfarelser. Således förbjöd de läsning av skolastik och skolastikers böcker.

1Hilyat-ul-Awliyâ’ (9/116) och Manâqib-ush-Shâfi´î (1/462) av al-Bayhaqî.