Salaf bojkottade och kritiserade alla Ahl-ul-Bid´a

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)
Kitâb-ul-Îmân, sid. 66-67

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

25 – Ismâ´îl bin Ibrâhîm berättade för oss, från Ayyûb: Sa´îd bin Djubayr sade till mig spontant:

”Sitt inte med så-och-så. Han har denna åsikt.”

Det finns mycket att säga när det kommer till bojkott av sekter, men denna bok är just avsedd för dessa här. Liknande sade Sufyân, al-Awzâ´î, Mâlik bin Anas och därefter storslagna lärde och Ahl-us-Sunnah som var lyktor på jordens yta och kunskapens ledare på sin tid. De levde i Irak, Hidjâz, Levanten och på andra platser. De kritiserade alla Ahl-ul-Bid´a och ansåg att tron består av tal och handling.