Salaf betraktade hårdhet mot Ahl-ul-Bid´ah som en dygd

Salaf betraktade hårdhet mot Ahl-ul-Bid´ah som en dygd och inte som något klandervärt. Om jag hade velat nämna vad Salaf sade om Ahl-ul-Bid´ah skulle det ha tagit en stor plats. Det räcker för oss att ´Umar bin al-Khattâb slog Sabîgh bin ´Isl flera gånger och varje tur bestod av hundra slag. Han slog honom för att han ifrågasatte mindre klara Qur’ân-verser.