Salaf bekräftade Allâhs närhet till tjänarna

Publicerad: 2011-09-18
Författare: Shaykh-ul-Islam Ahmad bin Taymiyyah (d. 762)
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 105

 

Att tjänarna närmar sig Allâhs essens är den kända åsikten som Salaf och imamerna hade. Samma åsikt hade al-Ash´arî och andra från Kullâbiyyah. Även de bekräftade tjänarnas närhet till Hans essens. På samma sätt bekräftade de Hans resning över tronen och liknande och sade:

”Resningen är en handling som Han har gjort ovanför tronen och på så sätt är Han upprest över tronen.”

Detta säger även Ibn ´Aqîl, Ibn-uz-Zâghûnî och andra Hanâbilah.

Angående Hans egen närhet till vissa av Sina tjänare, bekräftas den av dem som bekräftar Hans frivilliga handlingar, Hans ankomst på Domedagen, nedstigning och resning över tronen. Denna åsikt har Salafs och islams kända imamer och Ahl-ul-Hadîth, vilket har rapporterats mångfaldigt från dem.