Salaf begrep hela Qur’ânen

Muslimerna vet vad de flesta egenskapsrelaterade verserna betyder. När det kommer till de verser som det råder delade åsikter om, så fördömde Salaf Djahmiyyah för deras tolkning av dem. Samtidigt dementerade de kunskap om deras beskaffenhet. Exempelvis sade Mâlik:

”Resningen är känd och beskaffenheten är okänd.”

Samma sak sades av alla Ahl-us-Sunnahs imamer. Därmed klargörs skillnaden mellan den kända betydelsen och den okända beskaffenheten.

Om tolkningen syftar på beskaffenhet, så är det korrekt att säga att endast Allâh känner den tolkningen.

Och om tolkningen syftar på kännedom om betydelsen och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Djibrîl, följeslagarna och efterföljarna inte visste vad Hans ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

och:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”2

betydde, att endast Allâh vet vad det betyder på samma sätt som endast Han vet när Stunden går in och att de bara läste formuleringar utan kunskap om deras betydelser liksom en person som läser en text utan att förstå den, så är det en lögn mot dem. Faktum är att de mångfaldiga rapporteringarna från dem bevisar rena motsatsen och att de visst visste vad texterna betydde såsom de visste vad resten av Qur’ânen betydde.

120:5

238:75