Salaf åt och drack allt gott

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 147-148

Det är klandervärt att avstå från god och lovlig mat oskäligt. Om en person som Allâh begåvar med rikedom och frukter avstår från god och lovlig mat utav fromhet och inte utav avsmak, förfelar han och handlar kontra Salafs praxis. Ty när Salaf erövrade länder åt och drack de allt som de vanligtvis inte kände till på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Så den som avstår från god och lovlig mat oskäligt är klandervärd eftersom han förkastar Allâhs (´azza wa djall) gåvor. Det är allom bekant att det är fult att tacka nej till gåvor. Om en givmild man ger dig en present och du tackar nej till den, har du behandlat honom respektlöst. Således tackade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte nej till gåvor1. Han tog även emot små gåvor och gjorde gentjänster. Alltså är det klandervärt att avstå från god och lovlig mat oskäligt.

1al-Bukhârî (2585).