Salaf är enade om att Allâh ses på Domedagen

Muslimerna är enade om att ingen annan än profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sett Allâh i det här livet.

Likaså är de enade om att Allâh kommer att ses med ögonen på Domedagen. Visserligen finns det Ahl-ul-Bid´a som tvistar om dessa två frågor, men Salaf är emellertid enade om dem.