Salaf använde aldrig sådana termer

Principen i sakfrågan är att det är obligatoriskt att bekräfta allt som står i Allâhs (ta´âlâ) skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah såsom Herrens höghet och Hans resning över tronen. Sedan finns innoverade termer som både bekräftar och dementerar. Några av dem är ifall Han är i en riktning eller inte och ifall Han är begränsad eller inte. Dessa termer har människorna delade åsikter om. Dock kan ingen bevisa dem från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna, deras rättmätiga efterföljare eller muslimernas imamer. Ingen av dem har sagt att Allâh (ta´âlâ) är eller inte är i en riktning, begränsad eller obegränsad, kropp och substans eller varken kropp eller substans. Dessa termer nämns varken i Qur’ânen, Sunnah eller av samstämmigheten. De som brukar dem kan syfta på korrekt innebörd. Om deras syfte är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah accepteras det från dem. Om deras syfte är osunt och avvikande från Qur’ânen och Sunnah avvisas det.

Om en person säger att Allâh inte är i en riktning, skall han frågas om han menar att Allâh inte är inne i himlen som omger Honom eller om Han inte är ovanför skapelsen. Om han menar det första, så är det falskt att säga att Allâh är omfattad av skapelsen. Och om han menar det andra, så är det korrekt att Allâh är ovanför skapelsen och distanserad från den. Det betyder ju inte att någon skapelse omger Honom eller är ovanför Honom. Det är Han som är ovanför dem, det är Han som omfattar dem. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”1

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer Allâh (´azza wa djall) att ta tag i jorden. Himlarna kommer att ligga hoprullade i Hans högra Hand. Därefter skall Han skaka dem och säga: ”Jag är Konungen! Var är jordens konungar?”2

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”De sju himlarna och de sju jordarna samt det som finns i dem och mellan dem i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av era händer.”

Hur kan skapelsen omfatta Honom om Han (ta´âlâ) har alla skapelser i Sin hand?

139:67

2al-Bukhârî (1410), Muslim (1014), at-Tirmidhî (661) m fl.