Säkrast att undvika fredagsgratulationer

Fråga: Har frasen ”Välsignad fredag (جمعة مباركة)” en grund?

Svar: Mig veterligen saknar den grund. Fredagen är självklart välsignad och högtidlig, men jag vet inte att frasen har en grund. Det är säkrast att undvika den och istället måna om goda handlingar och åkallan under dagen.