Säkrast att betala allmosa på smycken

Det är säkrast att betala allmosa på smycken. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som undviker tvetydigheterna har räddat sin religion och heder.”

Likaså sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Lämna det du tvivlar på för det du inte tvivlar på.”

Och Allâh vet bättre.