Sakna inte ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” i bokhyllan?

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rahîm al-Wadûd, sid. 274

Fråga: En man i Kuwait vid namn Muhammad al-Hamûd an-Nadjdî säger att en student ska inte sakna Sayyid Qutbs bok ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” i bokhyllan. Ska ungdomarna sluta gå på hans lektioner?

Svar: Jag ber om Allâhs skydd mot blindhet! Jag ber Allâh om förlåtelse och sundhet! Ska studenter inte sakna ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” som är skriven av en man som beskyllde muslimerna för otro och anklagade dem för avfall? Jag ber om Allâhs skydd mot villfarelse. Han är blind. En student ska inte gå till sådana människor.