Säkerhetsvakt i bank

Fråga: En man arbetar för ett väktarbolag som har gett honom i uppdrag att vakta en bank som handlar med ränta. Får han arbeta där?

Svar: Om han kan förflyttas till en annan arbetsplats så är det bättre för honom och renare för hans samvete. Annars får han arbeta kvar där. Hans uppgift är att vakta såväl banken som annat. Han får vakta. Bankens ansvar vilar på dess anställda och grundare.