Sa´îd bin Djubayrs uppror utgör inget bevis

Fråga: Ni nämnde hur Sa´îd bin Djubayr föll för Ibn-ul-Ash´aths prövning…

Svar: Ja. Ibn-ul-Ash´ath gjorde uppror mot ´ Abdul-Malik bin Marwân. Vissa lärda, däribland Sa´îd bin Djubayr, hängde på. De gjorde det utav egna slutsatser. Det råder inga tvivel om att det inte är tillåtet att göra uppror mot makthavaren ehuru han är bristfällig. Om han har lovats tro och lydnad så är det inte tillåtet att göra uppror mot honom ehuru han är bristfällig så länge han inte är otrogen.