Säger Takbîrat-ul-Ihrâm tillsammans med imamen

Fråga: Vissa ledda säger Takbîrat-ul-Ihrâm tillsammans med imamen…

Svar: Det är inte tillåtet. Deras bön gills inte så. Deras Takbîrat-ul-Ihrâm måste vara efter imamens Takbîrat-ul-Ihrâm:

Imamen har endast utsetts för att följas. När han gör Takbîr, gör ni också Takbîr. Gör inte Takbîr förrän han gör Takbîr.”1

1Muslim, Abû ´Awânah, Ahmad och Abû Dâwûd.