Säg som profeten sade

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (2738)

2738 – Humayd bin Mas´adah berättade för oss: Ziyâd bin ar-Rabî´ berättade för oss: Hadhramî – al-Djârûds slav – berättade för oss, från Nâfi´ som sade:

En man bredvid Ibn ´Umar nyste och sade:

الحمد لله والسلام على رسول الله

Lov och pris tillkommer Allâh. Och må fred vara med Allâhs sändebud.”

Ibn ´Umar sade: ”Också jag lovar Allâh och fredar Allâhs sändebud, men det var inte så Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde oss. Han lärde oss att säga i samband med nysning:

الْحَمْدُ للهِ عَلى كُلِّ حَال

”Lov och pris tillkommer Allâh i alla fall.”1

Hadithen är främmande. Vi känner inte till den frånsett via Ziyâd bin ar-Rabî´.

1God enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2738).