Säg inte ”Imâm ´Alî” mer

Frågeställare: I samband med en frågade brukade Imâm ´Alî ordet ”Qâlûn”, vilket betydde ”bra” på romerska…

al-Albânî: Men säg inte ”Imâm ´Alî” mer.

Frågeställare: Han var ju en imam.

al-Albânî: Och Abû Bakr då?

Frågeställare: Imam.

al-Albânî: Har du någonsin sagt ”Imâm Abû Bakr”? Säg nej.

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Jag skall säga en sak till dig så att ingen hör oss: det där är en dold Shî´ah-trend.