Säg inte att du förstår Tawhîd och islam

Det åligger muslimen att akta sig för det som Allâh har förbjudit av samtliga synder och att akta sig fruktansvärt mycket för avguderiet och inte säga att han förstår Tawhîd och islam. Han går inte säker. Det finns de som säger att de förstår Tawhîd när de i själva verket är okunniga och förstår inte alls det.

Om man nu skulle förstå Tawhîd och ha insikt inom det, skall man fortfarande vara vaksam och inte känna sig trygg. Han skall be Allâh om stabilitet, lägga ned vikt vid att förstå religionen och be Allâh om skydd mot avvikelse. Hur många har inte förstått religionen och lärt sig för att sedan ha gått vilse? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du har konverterat till islam utmed dina tidigare goda handlingar.”