Säg detta efter en begravning

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: Är det föreskrivet för en person idag att säga till de närvarande på en begravning:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”1

Svar: Det är det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Han och hans följeslagare stod vid en grav varpå han sade:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”

Detta är föreskrivet.

1Abû Dâwûd (3221).