Säg det som profeten sade

Fråga: Om jag ser en person i moskén annonsera sitt bortsprungna djur, skall jag då be mot honom liksom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde och att Allâh inte återger honom hans bortsprungna djur eller skall jag råda och lära honom först med tanke på att han kanske är okunnig?

Svar: Du skall säga det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hör någon i moskén annonsera sitt bortsprungna djur, så skall ni säga: ”Må Allâh inte återge det till dig!” Moskéerna har inte byggts för det ändamålet.”

Säg det till honom så att han och andra som är okunniga om domen tar åt sig. Detta skall klargöras för människorna.